Konsultacje z rodzicami – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie