List Minister Edukacji Narodowej do rodziców uczniów klasy VII – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie