matematyka 7

17.03.2020

  • ćwiczenia na stronie matlandia.gwo.pl

Jeśli uczeń nie posiada loginu i hasła proszę o kontakt izydorczyke@o2.pl

23.03.2020

Temat: Pole prostokąta. Jednostki pola.

Zapoznać się z tematem w podręczniku na stronie 128,129

Obejrzeć film:

https://pistacja.tv/film/mat00471-prostokat-pole-i-obwod?playlist=369

praca domowa: matlandia.gwo.pl  temat 3.7 ćwiczenia od 1-3 z gwiazdką dla chętnych – termin 25.03.2020

 

25.03.2020 i 27.03.2020

Temat: Pola wielokątów

Jest to temat, który omawialiśmy już w klasie 6.

  • zapisać w zeszycie temat oraz wzory na pola figur z opisem oznaczeń str. 134 podręcznik
  • wykonać ćwiczenia z matlandii z tego tematu.