matematyka 7

email do nauczyciela: izydorczyke@o2.pl

17.03.2020

  • ćwiczenia na stronie matlandia.gwo.pl

Jeśli uczeń nie posiada loginu i hasła proszę o kontakt izydorczyke@o2.pl

23.03.2020

Temat: Pole prostokąta. Jednostki pola.

Zapoznać się z tematem w podręczniku na stronie 128,129

Obejrzeć film:

https://pistacja.tv/film/mat00471-prostokat-pole-i-obwod?playlist=369

praca domowa: matlandia.gwo.pl  temat 3.7 ćwiczenia od 1-3 z gwiazdką dla chętnych – termin 25.03.2020

 

25.03.2020 i 27.03.2020

Temat: Pola wielokątów

Jest to temat, który omawialiśmy już w klasie 6.

  • zapisać w zeszycie temat oraz wzory na pola figur z opisem oznaczeń str. 134 podręcznik
  • wykonać ćwiczenia z matlandii z tego tematu.

30.07.2020

W pliku poniżej znajduje się 10 grup kart pracy podsumowującej dział Figury geomoetryczne. Proszę wykonać zadania z jednej grupy i przesłać zdjęcie na meila. Możecie też na oddzielnej kartce napisać odpowiedzi. I przesłać zdjęcie lub skan na adres izydorczyke@o2.pl. Karty pracy ocenię – ocena z pracy domowej. Bardzo proszę w tytule meila wpisać imię, nazwisko, numer z dziennika i klasę.

Wybór grupy zależy od nr w dzienniku

r 1 i 2  – gr A
nr 3 i 4  – gr B
nr 5 i 6  – gr C
nr 7 i 8  – gr D
nr 9 i 10 – gr E
nr 11 i 12 – gr F
nr 13 i 14 – gr F
nr 15 i 16 – gr G
nr 18 – gr – gr H

figury geometryczne – karta pracy z podziałem na grupy

1.04.2020

Pominiemy na razie 2 trudniejsze działy.

Zapisać temat lekcji.

Temat: Odczytywanie danych statystycznych

https://epodreczniki.pl/a/odczytywanie-danych-statystycznych/D1CfNv41z

Wykonać zadania z podręcznika do zeszytu

zadania. 1-6 str 291-293 z podręcznika do zeszytu

3.04.2020

Temat: Odczytywanie danych statystycznych – ciąg dalszy.

Do wykonania zadania

zad 7-12 str 293-296

6.04.2020

Temat: Odczytywanie danych statystycznych – ciąg dalszy.

Do wykonania zadania

zdania str 296, 297

W zadaniu 13 i 14 na stronie 296 występuje tabela łodygowo listkowa.  Najczęściej występującym przykładem jest rozkład jazdy autobusów.

Diagram łodygowo-listkowy – SkuteczneRaporty.pl

Z lewej strony widzimy godzinę za linią pionową minuty. Np możemy odczytać że po godzinie 6 odjeżdżają autobusy o godzinie 6:45 i 6:55

 

W tym zadaniu możemy np. odczytać, że wykonano skoki o długości 117cm, 119cm. Liczby przed pioną linią oznaczają dwie pierwszy cyfry liczby oznaczającej długość skoku.

Praca domowa:

ćw. 1,2,6/ str 118-120 z ćwiczeń 

Proszę wysłać zdjęcie na meila. Jeśli ktoś nie ma ćwiczeń w domu zamieszczam ich treść poniżej

ćwiczenia

8.04.2020

Temat: Średnia arytmetyczna

Obejrzyj film

https://pistacja.tv/film/mat00425-srednia-arytmetyczna?playlist=555

Zapisz z zeszycie:

Aby obliczyć średnią arytmetyczną dodajemy wszystkie liczby i dzielimy przez ich liczbę.

Przykład:

Oblicz średnią liczb 2,8,16 i 10

(2+8+16+10) : 4= 36 : 4 =9

zad. 1,3,5 /300

praca domowa . str 121 z ćwiczeń

Proszę wysłać zdjęcie pracy na meila. Jeśli ktoś nie ma ćwiczeń w domu zamieszczam ich treść poniżej.

kartamat8.04

15.04.2020

Temat: Średnia arytmetyczna

Pamiętaj aby obliczyć średnią liczb musimy najpierw obliczyć ich sumę.

Przepisz do zeszytu.

W tym zadaniu musimy się dowiedzieć ile wynosiła suma ocen Jurka. Nie możemy do średniej arytmetycznej dodać liczby 6.

Wykonaj w zeszycie zadania od 8-13 str. 301

W piątek 17.04.2020 spotykamy się o 13 na lekcji online. Link podam na grupie. Materiały do lekcji będą również zamieszczone w tej zakładce dla osób, które nie mają możliwości połączenia online. Do połączenia potrzebny jest tylko urządzenie (komputer lub telefon) wyposażone w głośnik.

17.04.2020

Temat: Zbieranie i odczytywanie danych statystycznych

1. wyszukiwanie i porządkowanie informacji – tabele:
https://pistacja.tv/film/mat00421-wyszukiwanie-i-porzadkowanie-informacji-tabele?playlist=360
2. przedstawianie danych – diagram słupkowy:
https://pistacja.tv/film/mat00422-przedstawianie-danych-diagram-slupkowy?playlist=360
3. przedstawianie danych – diagram kołowy:
https://pistacja.tv/film/mat00423-przedstawianie-danych-diagram-kolowy?playlist=360
4. przedstawianie danych – diagram procentowy
https://pistacja.tv/film/mat00424-przedstawianie-danych-diagram-procentowy?playlist=360

Do wykonania zadania

1-6 str 305,306

20.04.2020

Temat: Zbieranie i odczytywanie danych statystycznych – ciąg dalszy

Wykonaj ćwiczenia ze stron 122 , 123 jeśli ktoś nie ma poniżej zamieszczam. Wyślij zdjęcia

cw7

ćwiczenia7

22.04.2020

Lekcja online ten sam temat co poniżej

Lekcja w środę Ewa Izydorczyk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Matematyka 7
Time: Apr 22, 2020 12:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79304015521?pwd=WHBxTE04Z24vVzhSNGhGVVd6NFQ3QT09

Meeting ID: 793 0401 5521

Temat: Zdarzenia losowe.

podręcznik strona 308-310 – do przeczytania

https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-vii-viii/wprowadzenie-do-kombinatoryki-i-rachunku-prawdopodobienstwa/plmat080-prawdopodobienstwo

Praca domowa do przesłania:

str 124 i 125 z ćwiczeń

 

24.04.2020

Temat: Zdarzenia losowe – c.d.

zad 4-7/311

zad. 9-13/312

Prześlij zadanie 12 i 13

27.04.2020

Temat: Statystyka – powtórzenie wiadomości. 

Wykonaj zadania ze stron 126 i 127 z ćwiczeń – nie wysyłaj

oraz  314 i 315 z podręcznika

W środę lekcja na Zoom. Wytłumaczę zadania z pracy domowej które sprawią wam problemy. Po lekcji – o godzinie 14 umieszczę sprawdzian na grupie i tutaj. Będziecie mieli 1,5 godziny na napisanie i odesłanie go do mnie.

Jeśli ktoś ma problemy z napisaniem w tym dniu albo godzinie proszę o wiadomość na email.

 

29.04.2020

Statystyka – powtórzenie wiadomości

Lekcja na platformie Zoom o godzinie 12.

 

Sprawdzian

Numery parzyste piszą grupę A nieparzyste grupę B

sprawdzian_statystyka

19.06.2020

Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.