matematyka 8

25.03.2020

Temat: Równania z jedną niewiadomą. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczysz się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

 

Praca domowa: matlandia.gwo.pl Dział równania:  temat 2.1 ćw 1,2,3

27.03.2020

Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

 

Praca domowa: matlandia.gwo.pl Dział równania:  temat 2.2 ćw 1,2,3

1 i 3.04.2020

Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań

Na tej lekcji powtórzysz rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

 

3.04

Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań

Zapisać do zeszytu

Przykład:

W klasie jest 21 uczniów. Liczba chłopców jest o 5 większa od liczby dziewcząt. Ilu chłopców jest w tej klasie?

Pamiętajcie aby rozwiązać zadanie tekstowe należy:

  • przeczytać dokładnie treść zadania (najlepiej 2 razy)
  • wyznaczyć niewiadomą i nazwać ją

d – liczba dziewcząt

  • zapisać związek między niewiadomą i innymi informacjami podanymi w zadaniu

d+5 – liczba chłopców

  • zapisać inne dane wynikające z treści zadania

liczba uczniów w klasie: 21

  • zapisać równanie

liczba dziewcząt + liczba chłopców = 21

d + (d+ 5) = 21

  • rozwiązać równanie

2d + 5 = 21

2d = 21 – 5

2d = 16

d=8

  • Sprawdzam o co pytają w zadaniu. W tym przypadku o liczbę chłopców

liczba chłopców = d + 5 = 8+5=13

Sprawdzam czy mój wynik zgadza się z treścią zadania

liczba dziewcząt = 8

Liczba chłopców = 13

liczba osób w klasie = 8+13=21 – zgadza się

13-8 = 5 – zgadza się chłopców jest o 5 więcej niż dziewcząt

 

Odpowiedź. W klasie jest 13 chłopców.

Pamiętaj !

Zawsze sprawdź czy rozwiązanie ma sens. Np. długość nie może być liczbą ujemną, tata nie może być młodszy od syna itd.

Praca domowa na 6.04.2020

Czekam na was od 11 do 12 na grupie w razie problemów. Kartę proszę odesłać do poniedziałku.

zadania 8 klasa