matematyka V

17.03.2020

  • ćwiczenia na stronie matlandia.gwo.pl

Jeśli uczeń nie posiada loginu i hasła proszę o kontakt izydorczyke@o2.pl

  • karta pracy –karta1kl.5 – należy wykonać w zeszycie do matematyki

22.03.2020


Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych

Na tej lekcji nauczę się, jak dodawać ułamki dziesiętne.

praca domowa: matlandia.gwo.pl  ćw 24.1 – do 25.03.2020

25.03.2020

 

Dodawanie ułamków dziesiętnych. Ćwiczenia

Na tej lekcji utrwalę dodawanie ułamków dziesiętnych.

27.03.2020

 

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Na tej lekcji nauczę się mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

praca domowa: matlandia.gwo.pl   temat: 25.1, ćwiczenia 1,2

30.03.2020

 

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

Na tej lekcji nauczę się dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.