Mega Misja – kolejne zadanie – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Mega Misja – kolejne zadanie

Zanim przystąpiliśmy do zajęć zamieniliśmy naszą klasę w fotograficzne laboratorium, w którym nie tylko robi się zdjęcia, ale i demaskuje najczęściej popełniane przez fotografów błędy i układa z fotografowanych obiektów autorskie kompozycje. Podczas zajęć dzieci przyglądały się różnym zdjęciom po to aby spróbować ocenić czy dane zdjęcie jest dobrze zrobione czy źle. W czasie zajęć dowiedziały się m.in. jak wygląda perspektywa ptasia i żabia, a także zgłębiły tajniki zasady trójpodziału.Aby móc przekonać się jak to jest być fotografem same chwyciły za aparaty i robiły zdjęcia. Na tym jednak nie skończyły bowiem każde zdjęcie zostało poddane szczerej krytyce.
Dzięki zajęciom dzieci poznały podstawowe zasady poprawnej kompozycji, zasadę trójpodziału kadru w fotografii i techniki robienia zdjęć. Potrafią już wyrazić swoją opinię na temat danego zdjęcia, a także potrafią zrobić zdjęcia za pomocą odpowiedniego sprzętu.