„Najbardziej Magiczną Zakładkę do Książki” – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

„Najbardziej Magiczną Zakładkę do Książki”

W dniu 18 grudnia 2023r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na „Najbardziej Magiczną Zakładkę do Książki”. Celem konkursu było rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej, odkrywanie przez dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia estetyki, doskonalenie sprawności manualnych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i świadomości poszanowania książek. Zadaniem uczestników było wykonanie zakładki dowolną techniką plastyczną. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wiele prac, wszystkie były pomysłowe i wyjątkowe.
Wszystkim uczestnikom konkursu Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody rzeczowe. Dziękujemy za udział w konkursie, laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Bibliotekę szkolną.