Nasi najmłodsi na zajęciach wychowania fizycznego 😉 – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Nasi najmłodsi na zajęciach wychowania fizycznego 😉