O szkole – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

O szkole

O nas

Motto Szkoły – „Kształcąc wychowujemy”
 Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie powstały w 2005 r. Do roku 2005 roku istniała tu Szkoła Podstawowa kształcąca uczniów w klasach od 1-6.

Zapewniamy:
– wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła Katolickiego,
– indywidualizację procesu nauczania i wychowania oraz wspomaganie rodziców w ich trosce o integralny rozwój dziecka,
– zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne z pedagogiem i oligofrenopedagogiem,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korygowanie wad postawy na zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
– rozwijanie zainteresowań przez kółka teatralne, sportowe, turystyczne, komputerowe, plastyczne, chór,
– bezpłatne zajęcia taneczne
– nowoczesną bazę dydaktyczną: wszystkie pracownie z monitorami interaktywnymi, nowoczesna pracownia komputerowa
-bezpłatny oddział przedszkolny z nauką języka angielskiego i zajęciami komputerowymi,
– bezpłatną naukę języka niemieckiego od klasy II Szkoły Podstawowej,  bezpłatne zajęcia na basenie
– nieodpłatny dowóz uczniów do szkoły ,świetlicę szkolną.

Lgota ul. Południowa 138
tel. 34 318 31 33
email: psplgota@onet.eu
Zapraszamy do nas uczniów klas podstawowych