Ogłoszenie – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Ogłoszenie

Od 17.05.2021 klasy IV-VIII wracają do szkoły. Do 28.05 zajęcia lekcyjne będą się odbywać w systemie hybrydowym według następującego harmonogramu:

17, 20,21,24 maja klasy 4 i 8 uczą się stacjonarnie , klasy 5,6,7 uczą się zdalnie na platformie Teams

18,19, 28 maja klasy 5,6,7, uczą się stacjonarnie , klasy 4,8 uczą się zdalnie na platformie Teams

Świetlica do godziny 16.00. Dowozy i odwozy według harmonogramu z początku roku szkolnego. Odwozy codziennie o godzinie 14.20.

Na terenie szkoły obowiązuje nadal reżim sanitarny.

Dni 25,46,27 maja są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych (stacjonarnych i zdalnych) ze względu na „egzamin ósmoklasisty”.