Ogłoszenie – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie !
W związku z rozporządzeniem MEiN  z dnia 18 marca 2021 r,  informuję, iż  z  dniem 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021r. organizacja pracy szkoły  przedstawia się następująco:
1. Zawiesza się zajęcia w formie stacjonarnej i wprowadza się tryb nauki zdalnej w klasach I-VIII Szkoły Podstawowej. Dla klas IV-VIII to kontynuacja nauczania zdalnego.
2. Odziały przedszkolne  pracują w stacjonarnym trybie nauki w szkole pod warunkiem przestrzegania obostrzeń sanitarnych  obowiązujących w placówce.
3. W szkole obowiązują „Procedury ochrony uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w szkole przyjęte Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19.
4. Zawiesza się wszystkie zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III poza zajęciami ujętymi w planie lekcji.
5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wyłącznie w formie zdalnej w godzinach pracy pedagoga oraz zgodnie z przyjętym planem zajęć.
6. Praca sekretariatu i dyrektora szkoły pozostają bez zmian.