Ognisko Patriotyzmu – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Ognisko Patriotyzmu

„Świadomi jak cenną wartością jest patriotyzm, staramy się nasze dzieci i młodzież uczyć życia dla ideałów, wśród których miłość do Ojczyzny ma swoje szczególne miejsce”.
Wczoraj, społeczność naszej szkoły z panią dyrektor Renatą Szymonik na czele, burmistrzem Kłobucka panem Jerzym Zakrzewskim, przybyłymi gośćmi i mieszkańcami Lgoty, rodzicami, uczniami – uczcili tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny i wywalczyli jej niepodległość. Jak co roku, zapłonęło Ognisko Patriotyzmu. Przy akompaniamencie harmonii Koła Gospodyń Wiejskich z Szarlejki, odśpiewane zostały pieśni patriotyczne, znane każdemu Polakowi, a wśród nich: „Rota”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „My, Pierwsza Brygada”, „Legiony to żołnierska nuta”. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zjednoczenie się we wspólnym śpiewie. Zapraszamy za rok!