Ognisko Patriotyzmu – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Ognisko Patriotyzmu

W czwartek 9 listopada na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie po raz kolejny zostało zorganizowane Ognisko Patriotyzmu. Celem ogniska jest propagowanie wśród młodzieży i społeczności lokalnej takich wartości jak patriotyzm, życie dla ideałów, miłości do Boga i Ojczyzny oraz oddanie hołdu walczącym w obronie niepodległości. Jest też okazją do wspólnego spotkania i śpiewania pieśni patriotycznej.

Pogoda w tym roku dopisała. Na miejscu pojawiło się wiele osób – wśród nich rodzice wraz z dziećmi, mieszkańcy wsi Lgota, zaproszeni goście  wśród nich: burmistrz gminy Kłobuck – pan Jerzy Zakrzewski, ksiądz wikary Szymon Klimczak, siostra Kinga, Rada Sołecka oraz przedstawieciele Stowarzyszenia Pozytywnie Aktywni. . Każdy uczestnik otrzymał śpiewnik z patriotycznymi pieśniami. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny przygotowany przez nauczycieli mgr Magdaleny Garncarek, mgr Beatę Sadowską Kościołek oraz mgr Elżbietę Przybylską. Uczniowie poprzez recytowane wiersze przedstawili historię Polski związaną z powstaniem listopadowym, rozbiorami oraz odzyskaniem niepodległości.  Gościnnie wystąpił zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Szarlejki, którego członkowie odśpiewali razem z uczestnikami ogniska pieśni patriotyczne.
Wszystkich zapraszamy do uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości za rok.