Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Winter 2017” – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Focus – Winter 2017”

10 stycznia odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego „Focus – Winter 2017”, do którego przystąpiło 9  uczniów z
kl. III – VI. Uczniowie zmierzyli się z testem wielokrotnego wyboru
składającego się z 30 pytań. Uczestnicy konkursu musieli wcześniej
zapoznać się z zakresem materiału, który obejmował słownictwo,
konstrukcje gramatyczne, komunikację oraz kulturę Wielkiej Brytanii lub
Stanów Zjednoczonych. Wyniki poznamy za około 2 miesiące.Szkolnym
koordynatorem konkursu była mgr Aleksandra Siewior.