Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

2020.05.15_wytyczne_przeprowadzanie-egzaminow

2020.05.15_komunikat_przygotowania-do-egzaminu_wytyczne-men-cke-i-gis

Podsumowanie akcji „Czas na puzzle”

Do akcji włączyło się 17 osób z naszej szkoły i z oddziału przedszkolnego. Cieszę się, że swój wolny czas od nauki i innych obowiązków wykorzystaliście na układanie puzzli, które relaksują, rozwijają oraz więzi rodzinne umacniają. Dziękuję wszystkim za udział i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do obejrzenia zdjęć. Organizatorem akcji była p. Aleksandra Siewior.

Warsztaty plastyczne w „Osikowej Dolinie”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich zaprasiło uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Lgocie do udziału w bezpłatnych warsztatach plastycznych, które odbyły się
on-line  na platformie Zoom dnia 19.05.2020r. (wtorek). W trakcie warsztatów uczniowie wykonali prezent niespodziankę dla swoich Mam

Cała Szkoła śpiewa „Barkę’ Świętemu  Janowi Pawłowi II

Z okazji 100 rocznicy urodzin Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i oddziału przedszkolnego  wraz z najbliższymi do zaśpiewania ulubionej pieśni Karola Wojtyły, jako wyrazu wdzięczności za dar Jego życia i świętości.  Z przesłanych nagrań powstanie  wideoklip i zamieszczony na naszej stronie. Poniżej podajemy instrukcję, jak nagrać swój śpiew.

Uruchomić link z podkładem
https://www.youtube.com/watch?v=7w_C1ScjuQg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ypbstFb6agwzWxlHwUofcYQgpAjYlNbDjbY6FW4jI_3jrTxPlm4CmWjE

Poprzez słuchawki następnie przed sobą na wprost ustawiany telefon (w poziomie) i nagrywamy śpiewając głośno i wyraźnie piosenkę.
Potem zapisujemy plik
Wzór zapisu pliku: PSP SPSK w  Lgocie  imię i nazwisko – klasa

i wysyłamy do poniedziałku do godziny 20 na podany link:

https://spskpolska-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tobiasz_makiela_spsk_pl/Euy6FuVSCo1DjqbpUDV87tcBtkpEj5n04HcCaBTpXI9ZJg?e=BR9Viy

 

Serdecznie zapraszamy

Warsztaty plastyczne „Osikowa Dolina”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich zaprasza uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Lgocie do udziału w bezpłatnych warsztatach plastycznych, które odbędą się on-line  na platformie Zoom dnia 19.05.2020r. (wtorek). W trakcie warsztatów uczniowie wykonają prezent niespodziankę dla swoich Mam. W związku z tym prosimy rodziców uczniów klas I-III o zgłoszenie się do szkoły dnia 18.05.2020r. w godzinach 13.00-14.00 po  odbiór niezbędnych materiałów. Aby uczeń mógł uczestniczyć w tych zajęciach rodzic proszony jest o połączenie się w dniu 19.05.2020r. o godz. 13.30 (uczniowie klas I-II) oraz o godz. 15.00 (uczniowie klasy III) za pomocą linka, który zostanie Państwu przesłany przez wychowawcę klasy

15 maja 2020

Konkurs plastyczny z racji 100. rocznicy urodzin Wielkiego Polaka

pod hasłem „Św. Jan Paweł II widziany oczyma dzieci”

 

„Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie wymagali” – św. Jan Paweł II”

Dnia 18 maja 2020r. będziemy obchodzić 100 rocznicę urodzin naszego ukochanego Papieża Polaka – św. Jana Pawła II. W związku z tym, serdecznie zapraszamy naszych uczniów kl. I – VIII do konkursu plastycznego oraz „Testu wiedzy o Janie Pawle II”. Natomiast naszych przedszkolaków zachęcamy do wykonania indywidualnej pracy plastycznej dowolną techniką w formacie A4 lub rodzinnego plakatu pod hasłem

Św. Jan Paweł II widziany oczyma dzieci” w podziękowaniu za Wielkiego Polaka.

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU DLA KLAS I-VIII:

Cele konkursu:

 

 1. Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II do dzieci i młodzieży.
 2. Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.
 3. Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.
 4. Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.
 5. Św. Jan Paweł II wzorcem osobowym i autorytetem dla dzieci i młodzieży.

 

Założenia konkursu:

 1. Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II.
 2. Pogłębienie wiadomości o nauczaniu, życiu i działalności Wielkiego Polaka.
 3. Rozwijanie umiejętności zdobywania potrzebnych informacji o naukach Karola Wojtyły z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja, prasa).
 4. Pobudzenie do twórczego myślenia dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II.

  Kategorie wiekowe i technika wykonania w przypadku konkursu plastycznego:

 1. Klasa I – III (dowolna technika  format A4, wydzieranka itp.).
 2. Klasa IV – VI (rysunek, malarstwo – dowolna technika, format A4/A3,  płaskorzeźba).
 3. Klasa VII – VIII (malarstwo, format A4/A3, płaskorzeźba, witraż – dowolny materiał).

 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania.  Prace plastyczne należy wysłać do p. Elżbiety Przybylskiej  na adres e-mail elzbieta42134@o2.pl

Prace przedszkolaków należy wysyłać również na adres elzbieta42134@o2.pl

Termin wysyłania  prac: 20  maja 2020r.

 

Test wiedzy o św. Janie Pawle II

Zapraszamy uczniów klas I – VIII do udziału w „Teście wiedzy o św. Janie Pawle II”, który odbędzie się 18 maja 2020r. w następujących kategoriach:

 1. Klasa I-III – 10 pytań jednokrotnego wyboru. Test zostanie umieszczony o godz. 18:00 na 20 minut na stronie szkoły. Po rozwiązaniu należy go odesłać na adres anulkaa019@interia.pl
 2. Klasa IV-VI – 20 pytań jednokrotnego wyboru. Test zostanie udostępniony uczniom o godz. 14:30 na 20 minut na stronie szkoły.
 3. Klasa VII-VIII – 25 pytań jednokrotnego wyboru. Test zostanie udostępniony uczniom o godz. 14:30 na 20 minut na stronie szkoły.

Przygotowując się do testu można skorzystać z otrzymanych książek „Wszystko o Świętym Janie Pawle II” lub innych materiałów dotyczących Wielkiego Polaka.

Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w teście proszeni są o zgłoszenie swojego udziału na grupie klasowej lub wychowawcy w przypadku klas I – III do dnia 17 maja do godz. 20:00.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy otrzymają cząstkową wzorową ocenę zachowania.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone:

– w konkursie plastycznym: oceną cząstkową celującą z plastyki

– w teście wiedzy: oceną cząstkową celującą z religii

Przedszkolaki otrzymają dyplomy.