Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniu czerwca nasza wspólnota szkolna uczestniczyła w ogólnopolskiej pielgrzymce szkół SPSK na Jasną Górę. Chcieliśmy w ten sposób podziękować za ten rok szkolny.