„Plejada świętych” – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

„Plejada świętych”

28 października w naszej szkole odbyła się „Plejada świętych”. Uczniowie z przedszkola oraz uczniowie z klas I-VIII wraz z nauczycielami przebierali się za wybranych przez siebie świętych lub aniołów. Przebrani uczniowie stanęli do konkursu z nagrodami. Oceniana była kreatywność, strój oraz sposób prezentacji świętego. Całe to wydarzenie przypomina nam, że dążenie do świętości to konieczność każdej i każdego z nas a nie luksus dla wybranych.