przyroda kl 4 – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

przyroda kl 4

Adres email nauczyciela: grejs53@o2.pl

17.03.2020

Od 21 marca przez 7 dni zapisywać składniki pogody (zgodnie z tabelką w zeszycie, która była uzupełniana jesienią).

Karta pracy w ćwiczeniach strona 114 i str 116

25.03.2020

Następny temat z przyrody będzie umieszczony we wtorek.

Temat:Choroby zakaźne i zapobieganie im.

1.Przeczytaj z podręcznika lekcję 30.

2.Odpowiedz ustnie na pytanie;

 • wyjaśnij,co to są choroby zakażne i podaj przykłady ćw.1,2 str.64
 • narysuj w zeszycie przykłady 3 wirusów (w tym również,Koronawirus SARS Co V-2)

skorzystaj z internetu

3.Odpowiedz na pytania(korzystając z wiadomości TV,radia,internetu)

 • sposób zakażenia i rozprzestrzeniania koronawirusem
 • sposób zapobiegania tej chorobie?

4.Narysuj PLAKAT na temat (format A4):

REKOMENDACJA ZACHOWAŃ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH ZARAŻENIU SIĘ KORONAWIRUSEM”

(Prześlij zdjęcie do nauczyciela)

5.Samokontrola: wykonaj ćwiczenia 3,4,5,6 str.65

31.03.2020

temat: Niebezpieczne organizmy.

 1. Przeczytaj temat nr 31  str.125-127
 2. Narysuj w zeszycie po 3 niebezpieczne organizmy występujące w twojej okolicy
  – roślinne
  – zwierzęce
 3. Odpowiedz ustnie na pytania z podręcznika str 127
 4. Wykonaj ćwiczenia do tematu str 66 i 67
 5. Wyślij zdjęcie rysunków na email : grejs53@o2.pl

 

7.04.2020

1.Wymień sytuacje w których należy mówić NIE ?
2.Zaproponuj odpowiedzi:
a) Jeśli ktoś namawia CIE do palenia papierosów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)Jeśli ktoś NIEZNAJOMY częstuje CIE np. słodyczami :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Jeśli ktoś NIEZNAJOMY proponuje CI przejażdżkę samochodem ??
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Przeczytaj lekcję 32 w podr.str.128/131 i odpowiedzustnie na pyt.samokontr.str.131
4.Obejrzyj filmik:Jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci nawiązujące znajomość przez internet
5.WYKONAJ ĆW.STR.68/69

16.04.2020

1.Wymień zasady zdrowego stylu życia przed coronawirusem-podr.str.133 ćw.1,2,3str.70
2.W związku z PANDEMIĄ na podstawie internetu i TVP-odpowiedz na pytania;
–Jak zmieniły się: zasady higieniczne(higiena RĄK),sposób uprawiania sportu i nasze odżywianie?
–Przećwicz sposoby bezpiecznego zdejmowania rękawiczek jednorazowych.
–Przećwicz sposób zdejmowania maseczki (internet)
3.Wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe,,Ja i moje otoczenie „str.72 i 73

21.04.2020

1.WYKONAJ i PRZEŚLIJ DO NAUCZYCIELA SPRAWDZIAN (WERSJĘ A lubB ) i WERSJĘ C dla chętnych.
2 .Ponieważ  mozesz wychodzić na spacery WYŚLIJ 2 ZDJĘCIA CIEKAWE : w WhatsApp 608053490
                                a)przyrody ożywionej
                                b)przyrody nieozywionej

28.04.2020

1.Wyślij zdjęcie opisanego wywiadu (na messenger)z rodzicami lub dziadkami na temat:
  a)jakie rodzaje surowców mineralnych wydobywano w okolicy ?
  b)jakie dowody lub pamiątki zostały w krajobrazie,w kościele,w rodzinach itp.
  c)jakie skały są teraz wydobywane w okolicy ?
2.Odpowiedz na pytania do samokontroli str.143 podręcznik w oparciu o lekcję 35 str.140.
3.Wykonaj ćwiczenia – str.74 i 75

5.05.2020

1.Przeczytaj lekcję 36 w podręczniku str.144 do 146 i odpowiedz na zadania:
  a) na podstawie ilustracji w książce rozpoznaj formy terenu w okolicy Twojego domu:
        wypukłe:
        wklęsłe:
   b)utwórz z plasteliny lub piasku model PAGÓRKA lub DOLINY RZECZNEJ i opisz na karteczkach  poszczególne  elementy (umieść na wykałaczkach-wyślij zdjęcie,chętni)
 2.Podaj różnicę między PAGÓRKIEM a GÓRĄ.
 3.Na podstawie podr.str.146-zdjęcia i opis OPISZ DO ZESZYTU RODZAJE UKSZTAŁTOWANIA TERENU WYSTĘPUJĄCY W OKOLICY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.Wykonaj ćwiczenia str.76 i 77.
7.05.2020
Przepisz notatkę do zeszytu

12.05.2020

1.Obejrzyj na You Tube lekcję przyrody https://www.youtube.com/watch?v=twtmYN6uflc
2.Wypisz skojarzenia z tematem :
               ,,Czynniki środowiska lądowego”
  -np. podłoże ——-(wklej wycięty lub narysowany obrazek
  – …………………………………..
   – ……………………………………
   – …………………………………..
3.Wytnij 4 organizmy (rośliny lub zwierzęta) lub narysuj i przyklej obok powyższych czynników.
4.Wykonaj ćwiczenia strona 78 i 79
5.Odpowiedz ustnie na pytania strona 150 podręcznik

19.05.2020

Temat: Organizmy najbliższej okolicy.

1.Przypomnij sobie rolę gleby dla życia roślin .Przeczytaj tekst w podręczniku i podaj różnice między drzewami,krzewami i roślinami zielnymi.
2.Wybierz się na wycieczkę do sadu,lasu lub okolicy i zbierz liście,kwiaty,odrysuj ołówkiem korę drzewa na papierze .Wysusz między gazetami i naklej na karton biały A-4 opisz miejsce występowania,nazwę,(2 drzewa,1krzew,1 roślina zielna)
3.Na kartce z bloku rysunkowego zaprezentuj wybrane zwierzę (dzikie)z najbliższej okolicy.Opisz miejsce występowania,sposób odżywiania,jego wygląd (zdjęcie lub rysunek).
4.Co to jest BYLINA-podaj 4 przykłady byliny.
5.Wykonaj ćwiczenia str.80 i 81.
Proszę zdjęcia kolekcji kart wysłac do nauczyciela ale w jednym zbiorczym zdjęciu !

26.05.2020

Wykonaj kartę pracy

Przyr_SP_Kl_4_Karta_pracy_Lekcja_39-2

2.06.2020

Temat: Las jako środowisko życia cz.2

1.Przeczytaj lekcję 39 z podręcznika str . 155 do str. 159.
2.Wymień funkcje lasu.
3.Wymień nazwy rodzajów lasów oraz drzewa które je tworzą.
4.Wpisz do zeszytu 6 zasad zachowania się w lesie.
5.Wypisz do zeszytu 3 niebezpieczeństwa jakie mogą Cię spotkać w lesie.
6.Opisz i wyślij do nauczyciela pomysł na  aktywną formę wypoczynku dla całej klasy w środowisku leśnym (może to być dyscyplina sportu, wymień też elementy wyposażenia.) Zrealizujemy 2  najlepsze pomysły  we wrześniu na geografii.
7.Wykonaj ćwiczenia str.82 i 83.
9.06.2020
Temat: Organizmy różnych warstw lasu.Sposoby odżywiania się organizmów.
1.Obejrzyj film
2.Do poszczególnych warstw lasu(załącznik nr.1)narysuj i podpisz:
         a) poziomkę,leszczynę,pieprznik jadalny(kurkę),modrzew,zawilca
         b) ślimaka,wiewiórkę pająka,rzekotkę,dzięcioła
3.Przeczytaj lekcję w podręczniku str.165,166,167  i na podstawie zdobytej wiedzy wykonaj ćwiczenia str.84,85,86,87.
23.06.2020

Życzę WAM szczęśliwych wakacji ,dziękuję za wspaniałą pracę przez cały rok szkolny i bardzo dobre wyniki tej pracy.
Niektóre tematy niezrealizowane są w 5 klasie w nowym przedmiocie kl5 geografii np. krajobrazy najbliższej okolicy,
wody płynące i stojące czy krajobraz antropogeniczny.
Proszę nie wyrzucać zielników tylko przyniesiecie je do szkoły we wrześniu.
I.Przeczytaj wiadomości w podręczniku str.176 – 180i odpowiedz na pytania:
-wymień zboża uprawiane w Polsce i podaj do czego są wykorzystywane.
-podaj 3 przykłady roślin oleistych i do produkcji czego się ich używa.
-wymień 2 warzywa o jadalnych częściach zarówno podziemnych jak i nadziemnych.

II. Zadanie: wybierz się na łąkę z atlasem roślin łąkowych (lub znajdż w telef.-internet) i rozpoznaj
szachownicę kostkowatą,szczaw,koniczynę łąkową ,groszek łąkowy,firletkę poszarpaną, jaskier ostry,szałwię łąkową,
skrzyp błotny.mniszek lekarski.
-zastanów się jak odróżnić rośliny zapylane przez wiatr od roślin zapylanych przez owady.

III. Wykonaj ćwiczenia od str.90 – 93.