Reforma Systemu Edukacji – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie