Religia 5 – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Religia 5

26.03.2020

Temat 31 : Niech Bóg będzie błogosławiony – Hiob.
Treści z podręcznika
1. Co to jest cierpienie? Jak ludzie je przyjmują?
Konieczność modlitwy w cierpieniu, aby Bóg dodawał nam sił ducha i wytrwałości.
Zadania: Ćwiczenia oraz modlitwa (np. Zdrowaś Maryjo) za osoby cierpiące, szczególnie za chorych w szpitalach.

2.04.2020

Temat 32 – Anioł Gabriel u Zachariasza – uwierzyć w nieprawdopodobne.
Zapoznanie z treścią podręcznika.
1. Fragment Pisma Świętego.
2. Kim był Zachariasz?
3. Dlaczego Zachariasz stał się niemy?
Wykonać ćwiczenia nr 1 i 2.
4. Jak przyjąć to co Bóg do mnie mówi? (Ćwiczenia 3 i 4)
16.04.2020
Temat 33. Maryja u Elżbiety – radosne poruszenie.
2. Zapoznanie z fragmentem Pisma Świętego (Łk 1, 8-20.24-25 – podręcznik) i tematem w podręczniku.
3. Wykonanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń.
Temat 34. Ostatni pierwszymi – pasterze u żłóbka.
1. Zapoznanie z fragmentem Pisma Świętego (Łk 2, 8-18.20 – podręcznik)i tematem w podręczniku.
– Kto pierwszy pokłonił się narodzonemu Zbawicielowi?
– Jak wyglądało życie pasterzy 2000 lat temu?
– Jak reagują pasterze na wieść o narodzeniu Zbawiciela?
– Czego mogę się od nich nauczyć?
2. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
23.04.2020

Temat 35. Maryja poznaje proroctwo Symeona.

1. Zapoznanie z podręcznikiem.
https://liturgiczny.pl/userdata/public/gfx/1b7ea003304aaf7a2d63d3ee38cfe8d0.jpg
http://cyfrowe.mnw.art.pl/Content/27017/mp2469.jpg
2. Wykonanie ćwiczeń.
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/sztuka/226735-piet%C3%A0-watyka%C5%84ska-micha%C5%82-anio%C5%82

3. Pomyśl jak Maryja musiała cieszyć się ze Zmartwychwstania Pana Jezusa?
Niech podobnej radości udziela Twemu sercu Bóg.

Temat 47. Tomasz – lekcja wiary.
1. Zapoznanie z podręcznikiem.
2. Wykonanie ćwiczeń.
3. Piosenka do posłuchania i śpiewania: https://www.youtube.com/watch?v=6QtZHxcBqhE
4. Zadanie 1. str. 107 w podręczniku.

Proszę o przesłanie zdjęć ćwiczeń i imieniem i nazwiskiem na każdym zdjęciu (może być to karteczka samoprzylepna albo wpis ołówkiem na dole strony) na maila: sz.klimczak@gmail.com

30.04.2020

Temat 48. Jan Apostoł – wierny przyjaciel Jezusa.
1. Zapoznanie z podręcznikiem.
2. Wykonanie ćwiczeń (5. dla chętnych).
https://create.kahoot.it/share/jan-aposto-wierny-przyjaciel-jezusa/e0548b92-a155-42be-b9d4-cb7026d6027d
(Tu prawdopodobnie potrzebna aplikacja – kto zrobi pod swoim nazwiskiem, to postawię dobrą ocenę. Można próbować wiele razy.)

Temat 49. Św. Faustyna – apostołka Bożego miłosierdzia.
1. Zapoznanie z podręcznikiem.
2. Film: https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y
3. Wykonanie ćwiczeń.

7.05.2020

Temat 50. Św. Bernadetta – wybrana przez Maryję.
1. Zapoznanie z podręcznikiem i filmem: https://www.cda.pl/video/232240526
2. W przyszłym tygodniu zaproponuję lekcję na ZOOM – zapytam dzieci wiadomości z „Zapamiętaj” z podręcznika.
3. Wykonanie ćwiczeń.
Dla chętnych, szczególnie Rodziców: https://www.youtube.com/watch?v=rgyiHa1qphg

Temat 51. Św. Teresa z Kalkuty – służyć Jezusowi przebranemu za żebraka. (Podręcznik nie odnotował daty kanonizacji Matki Teresy przez papieża Franciszka – 4 września 2016 r.)

1. Zapoznanie z tekstem Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie (str. 114).
– Kto jest moim bliźnim?
– Na czym polega miłosierdzie?
2. Zapoznanie z krótką biografią św. Matki Teresy w podręczniku.
3. Wykonanie ćwiczeń (zamiast ćw 5 można zrobić jedno z poniższych zadań).
4. Dla chętnych pomalować kolorowankę https://drive.google.com/open?id=13D43AsjGicnW-OCA9YpRvoHX3Cn_3ow5\

5. Dla chętnych na ocenę – wykonać rysunek pt. „Św. Matka Teresa – przykład miłosierdzia” – kiedy wrócimy do szkoły, to powiesimy na korytarzu.

14.05.2020

Temat 52. Św. Brat Albert – być jak bochen chleba.
1. Zapoznanie z podręcznikiem i filmem

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,byc-dobrym-jak-chleb,30278789

2. Wykonanie ćwiczeń.

+ lekcja na ZOOM zgodnie z planem.

21.05.2020

Temat – Powtórzenie wiadomości o świętych.
1. Wykonaj test ze strony 120 z podręcznika.
2. Naucz się na piątkową kartkówkę online – tematy 51-53.
Można do nauki wykorzystać prezentacje:
https://view.genial.ly/5ec469d4e7aa710d1ecb79fa/interactive-image-sw-brat-albert-byc-jak-bochen-chleba?fbclid=IwAR3OcrHdXV19kk-aRHA1TiAZT0Qsvvk31HwYOr96uUTLMVLvyPbXcegmJnE
https://view.genial.ly/5eba49107792c20d1661a9d9/horizontal-infographic-review-e-sw-teresa-z-kalkuty-sluzyc-jezusowi-przebanemu-za-zebraka-copy?fbclid=IwAR118G_o11x63EI79DWJvN9_Hq15Z1KZmot5TlJCtE-JllcHL-A9CUW9hY0

+ lekcja na ZOOM:
– kartkówka

Temat 54. Duch Święty – Przewodnik, Pocieszyciel i Obrońca.

28.05.2020

Temat 55. Pierwszy pośród Dwunastu – św. Piotr.

  1. Zapoznanie z podręcznikiem.
  2. https://view.genial.ly/5ecabbcc5cf4ce0d97dab019/presentation-sw-piotr-pierwszy-posrod-dwunastu?fbclid=IwAR3dp_bQo-dtVNMNtGC_u6HvdcJnLJwhoY53kuN0clqkUbMIZd6y6LgW83U
  3. Wykonanie ćwiczeń.
  4. https://wordwall.net/resource/2549839/cechy-%C5%9Bwpiotra (Prześlijcie mi PrtSc z ćwiczenia).
  5. Abym zaproponował ocenę końcoworoczną proszę mi wysłać zdjęcia wszystkich dotychczas zrobionych, a nie wysłanych wcześniej, ćwiczeń. Mail: sz.klimczak@gmail.com

Temat 56. Z Ewangelią do pogan – św. Paweł. – ZOOM

+ zaległa kartkówka

4.06.2020

Temat 57 – Polak dla całego świata – Jan Paweł II
1. Zapoznanie z podręcznikiem
2. https://view.genial.ly/5eb577a4c6ddfc0d172ad6d0/presentation-jan-pawel-ii-wielki?fbclid=IwAR0tW1nHx5W3FvyCDETVGoLR11_8-p77R8UOeOIu9mSB4ephpZ-ttphQDbY
3. Wykonanie ćwiczeń.Temat 58 – Ten, który głosił naszym przodkom wiarę – św. Wojciech. ZOOM
25.06.2020