Religia 7 – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Religia 7

26.03.2020

Wideoczat na Messengerze w umówionym terminie.
1. Temat 26 – Wierność Ojcu
Przypominam o uzupełnieniu wcześniejszych tematów i nauczenia się ramki o chrzcie (str. 98).
– Zapoznanie się z podręcznikiem (str. 101-103)
Co to jest pokusa? Jakie niesie zagrożenia?
Dlaczego człowiek może być wolny tylko wtedy, gdy nie ulega pokusom?
Jakie zagrożenie niesie pycha i co daje pokora wobec Boga i bliźnich?
Jedno ćwiczenie z zeszytu ucznia do wyboru.
2. Spory wokół Jezusa
– Zapoznanie się z podręcznikiem (str. 101-103)

Uzupełnienie tabeli w ćwiczeniu. Pomoże Biblia online (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=345) Zdjęcia uczniowie przesyłają do przyszłego czwartku na Messengera (na ocenę).

Dla chętnych: https://wordwall.net/play/1056/250/840 (na plusy, dwa za pierwsze miejsce).

2.04.2020

Temat . Znak dla wierzących.
Zapoznanie z podręcznikiem.
1. Fragment o Przemienieniu Chrystusa (Mk 9,2-8)
2. Dlaczego Mojżesz i Eliasz ukazali się przy Chrystusie?
https://www.youtube.com/watch?v=eZRcQ2duJDM
3. Dlaczego Pan Jezus przemienił się wobec uczniów?
4. Pojęcia: folusznik i rabbi.
5. Co to jest Przeistoczenie na Eucharystii?
Ćwiczenia w ćwiczeniówce.
+ Lekcja na Discordzie w pn. 10:00.
16.04.2020
Temat 36: Święto mojego zbawienia.
1.Zapoznanie z podręcznikiem.
3. Ćw. 1 (zdjęcie) oraz krzyżówka obowiązkowo.
+ lekcja na Discordzie w umówionym terminie
23.04.2020
Temat: Zasady życia chrześcijańskiego str. 144 podręcznik.

1. Zapoznanie z tekstem Ewangelii: Łk 6,27-36. i zdjęciami z podręcznika – wystawa: pt. „Współczesny świat”.

2. Wykonanie ćwiczeń 96-97.
https://drive.google.com/open?id=1W0Iaw-DYAssu2ymRR6jzWqPhcQFPtdas

Temat 38: Narodziny Kościoła – na Discordzie – piątek o 10:00.

Proszę o przesłanie zdjęć ćwiczeń i imieniem i nazwiskiem na każdym zdjęciu (może być to karteczka samoprzylepna albo wpis ołówkiem na dole strony) na maila: sz.klimczak@gmail.com

30.04.2020

Temat 39 – Matka Kościoła.

1. Pan Jezus nie przyszedłby na ziemię, gdyby nie „TAK” wypowiedziane przez Maryję, Jej zgoda i współpraca z łaską Boga. Nie byłoby również Kościoła, założonego prze Chrystusa. Zbliżamy się do miesiąca maja – poświęconego Maryi. Chcemy oddawać Jej cześć przez litanię loretańską (tekst w ćwiczeniówce, pomódl się) oraz przez różaniec (zachęca nas papież Franciszek, abyśmy modlili się codziennie o koniec epidemii, zdrowie dla chorych i życie wieczne dla zmarłych oraz za służby medyczne i rządzących o siły i mądrość w walce z epidemią).
2. Zapoznaj się z treścią podręcznika.
3. Wykonaj ćwiczenie.

Temat – lekcja powtórzeniowa

1. Wypisz po trzy pytania z odpowiedziami z tematów 23-30. Na ocenę. Proszę przesłać na mail: sz.klimczak@gmail.com (do wtorku wieczora). Zrobię z tego mały sprawdzian, również na ocenę w przyszły piątek.

7.05.2020

Temat 40. Wspólnota Kościoła

1. Zapoznaj się z podręcznikiem i fragmentem Dziejów Apostolskich (Dz 2, 42-47)
Plansza podsumowująca: https://drive.google.com/open?id=1qJzPyEp6By4Y5W_gF_HMJuGtTujQYd42

2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

Lekcja na Discordzie o 10:00 w piątek.

14.05.2020

Temat 41. Wierni Jezusowi i Kościołowi.

1. Zapoznanie z podręcznikiem.
– Kim jest męczennik?
– Co Chrystus mówił o cierpieniu uczniów?
– Jakie miejsce zajmuje świadectwo męczenników w pierwszym Kościele?
2. Film: https://www.gpch.pl/filmy/1702-fassal-wsrod-najubozszych-w-pakistanie
3. Wykonanie ćwiczenia drugiego obowiązkowo + lub -. Ocenić mogę chętnym.

Lekcja na Discordzie o 10:00 w piątek.

21.05.2020

Temat 44 – Kościół w Polsce.
1. Zapoznanie z podręcznikiem.
2. Wybierz jedną z postaci z ćw. na str. 110, opisz jej zasługi dla Kościoła i Ojczyzny i krótko uzasadnij, dlaczego wybrałeś właśnie ją. Ok. 1 str. A5, może być więcej.

Lekcja na Discordzie o 10:00 w piątek.

28.05.2020

Temat 45 – Do pełni życia

  1. Zapoznanie z podręcznikiem.
  2. https://drive.google.com/open?id=1IfXOJY6ghcsL3dSwu_w1ZLNPCWEB5JuJ
  3. Wykonanie ćwiczeń.
  4. Napisz krótką notatkę własnymi słowami o dzisiejszym temacie.
  5. Abym zaproponował ocenę końcoworoczną proszę mi wysłać zdjęcia wszystkich dotychczas zrobionych, a nie wysłanych wcześniej, ćwiczeń. Mail: sz.klimczak@gmail.com

Lekcja na Discordzie o 10:00 w piątek.

4.06.2020

Temat: Najświętsze Serce Pana Jezusa
https://view.genial.ly/5ecf87e75173f90db7dc1846/interactive-image-serce-jezusa?fbclid=IwAR1zBh1I5JAMS7_7mUGyUY9-KOJ5ensfbrgHKq_fAY1q9OPyaJX9U20q6Fw
– zróbcie notatkę z pierwszej połowy (serca po prawej stronie). W zeszycie bądź na kartce.
Lekcja na Discordzie o 10:00 w piątek.

25.06.2020