Robotyka w klasie I

Tydzień kodowania w naszej szkole trwa cały rok. Pierwszaki budują i programują roboty lego WeDo.