Samorząd szkolny – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Samorząd szkolny

Przewodniczący SU – Filip Przybylski
I zastępca – Dominika Lubosz
II zastępca – Milena Stachulec
sekretarz – Sebastian Olszewski
Opiekun SU – p. Elżbieta Przybylska
Rzecznik Praw Ucznia – p. Monika Kupczak