Samorząd szkolny – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Samorząd szkolny

Przewodniczący SU – Dorota Sitek
I zastępca – Bartek Kała
II zastępca – Nikola Śmietana
sekretarz – Maja Jaworska
Opiekun SU – p. Elżbieta Przybylska
Rzecznik Praw Ucznia – p. Kamila Wróbel