Święto Św. Józefa – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Święto Św. Józefa

Warto iść do Józefa

Papież Franciszek ogłaszając rok święto Józefa, napisał również list apostolski „Patris corde”, w którym ukazuje postać św. Józefa rozważając różne aspekty jego ojcostwa. Nazywa go m.in. ojcem umiłowanym, bowiem, jak mówi św. Jan Chryzostom św. Józef „stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego”, to znaczy stał się oblubieńcem Najświętszej Panienki oraz ziemskim opiekunem Jezusa.

Wśród tytułów, którymi obdarza obecny następca św. Piotra interesującą nas postać warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden z nich – ojciec czuły. To właśnie mały Jezus mógł w swym ziemskim opiekunie dostrzegać czułość swego Niebieskiego Ojca, a także dzięki byciu tak blisko św. Józefa wzrastał „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52).

Ten czas łaski dany nam od Boga przez ręce papieża Franciszka możemy wykorzystać na różne sposoby. Warto zaprzyjaźnić się ze św. Józefem, który jest patronem m.in. Kościoła, ojców, robotników, żeby wstawiał się za nami w naszych potrzebach.

Wśród tych wielu darów przez ten rok można uzyskiwać odpusty zupełne za siebie lub zmarłych. Odpust zupełny można uzyskać poprzez trzydziestominutowe rozważanie modlitwy Ojcze nasz, przez wzięcie udziału w jednodniowym lub kilku dniowych rekolekcjach. Ponadto odpust zupełny może otrzymać osoba, która „19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi (za: Gość Niedzielny)”