„Szkoła z sercem” – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

„Szkoła z sercem”

Przystępujemy do projektu “Szkoła z Sercem”.
Nasi Kochani Uczniowie i Rodzice do dzieła… Pokażmy, że nasze serca są gorące a ręce gotowe nieść pomoc.
Czekamy na każdą zakrętkę, aby nasze serce napełniło się błyskawicznie dla Pawła Kijak.
Wasze dzieci już wzięły udział w szkolnej akcji pod hasłem ” Tydzień Małego, Wielkiego Serca”
Dwie sprzeczności ?
Małe? -bo mniejsze niż u dorosłego człowieka.
Wielkie?- bo zdolne objąć świat !!! Nie tylko naszą szkołę!
Zadania jakie zlecił Samorząd Uczniowski SPSK Lgota, były proste:
-podarowanie odrobiny swojego dobrego serca
-czyniąc dobro-napisz, co dobrego zrobiłeś, dziś dla klasy i naklej serduszko na plakacie swojej klasy.
Miło nam ogłosić, iż „Klasą o Małym Wielkim sercu” została klasa 3, tuż za nią uplasowała się klasa 1, a na trzecim miejscu klasa 2.
Samorząd Uczniowski, serdecznie dziękuje za tak liczne wzięcie udziału w akcji.