technika kl 4 – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

technika kl 4

17.03.2020

1.Proszę o wykonanie w zestawów na kartę rowerową od 1-5, na bieżąco, można sprawdzić poprawność wykonania pytania ,a później zapisujemy w zeszycie przedmiotowym ( Piszemy zestaw pierwszy  np. pyt. 1 odp. A  itd.)

Wchodzimy na stronę  https://sp5bialogard.pl/test1.html , otworzy nam się pierwszy test-wykonujemy go . Po lewej stronie będą kolejne. Wykonane prace oddajemy po zakończeniu okresu kwarantanny

Pamiętajcie również o podanym konkursie wielkanocnym w następujących kategoriach:

– gaik (wyposażony w stojak do wystawy oraz wymiary wysokość max 70 cm średnica max 80 cm)

– palmy wielkanocne (max wysokość 2m)

– zdobienie jaj wielkanocnych ( kraszanki, pisanki)

– kukły „Marzanny”

– kwiaty, bukiety bibułkowe, papierowe

– pająki sufitowe

– maski obrzędowe (np. Herodów, niedźwiedzi, maski świata).

25.03.2020

 

Do zeszytu wpisujemy temat lekcji.

Temat: Znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty

Materiał do zajęć : https://www.youtube.com/watch?v=wdw-ZkQmJvI&t=106s

Proszę zapoznać się z materiałem.

Praca domowa wykonam do 02.04.2020 w zeszycie test  nr 1 i 2. Wchodzimy na stronę  https://sp5bialogard.pl/test1.html , otworzy nam się pierwszy test . Po lewej stronie będą kolejne.

Wszelkie zadane prace  (technika,plastyka),proszę przechowywać w teczce. Jeżeli ktoś z was ma wykonaną prace na podane konkursy jeszcze przed kwarantanną proszę o informację na emaila :elzbieta42134@o2.pl , będzie dodatkowa ocena.

2.04.2020

TECHNIKA4  

karta w pdf – TECHNIKA4-1

W razie problemów z otwarciem karty zamieszczam treść poniżej

W zeszycie zapisujemy temat

Temat: Manewry na drodze-wymijanie, omijanie ,wyprzedzanie

 Zapoznaj się z prezentacją ”Manewry na drodze : wymijanie,omijanie,wyprzedzanie„

https://slideplayer.pl/slide/2921085/

Podręcznik str. 96-100

Notatka do zeszytu pod tematem lekcji:

Wymijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku

Omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Praca domowa(może być wklejone ksero)

Przepisz lub wklej ksero zdania do zeszytu uzupełniając je podanymi sformułowaniami:

lewej krawędzi, na wzniesienie, zmiany kierunku jazdy, przejeżdżaniu obok, wyciągnąć rękę, przejściu dla pieszych

 

 • Aby zasygnalizować zamiar włączenia się do ruchu, rowerzysta musi ……………………………………. i wskazać planowany kierunek jazdy.
 • W celu skręcenia w lewo na skrzyżowaniu na jezdni jednokierunkowej należy najpierw dojechać do jej……………………………………………………………………………
 • Wymijanie polega na………………………………………. pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku

.• Nie wolno wyprzedzać m.in. na…………………………… i w trakcie wjeżdżania………………………………………………………………….

 • Przy zawracaniu wykorzystywany jest manewr……………………………………………………………………..

 

Przygotuj w zeszycie krzyżówkę o manewrach na drodze (przynajmniej 10 haseł) zdjęcie krzyżówki proszę przysłać na emaila elzbieta42134@o2.pl  do 09.04.2020

 

16.04.2020     i        23.04.2020

Zeszycie zapisujemy temat na 2 godziny lekcyjne

Temat: Kto ma pierwszeństwo przejazdu

Zapoznaj się z tematem :Podręcznik str. 101-110

Notatka do zeszytu

Rodzaje skrzyżowań

Najpopularniejszymi typami skrzyżowań są:

 • Skrzyżowanie w kształcie liter Y (tzw. rozwidlenie),
 • Skrzyżowanie w kształcie litery T,
 • Skrzyżowanie w kształcie litery X,
 • Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo).

Skrzyżowania mogą być:

 • bezkolizyjne: rodzaj skrzyżowania, w którym to zmiana kierunku jazdy obywa się w sposób bezkolizyjny, realizuje się je poprzez stosowanie kierunkowskazu.
 • równorzędne: skrzyżowanie, w którym to nie wydzielono pierwszeństwa przejazdu (poprzez sygnalizację czy znaki drogowe). W takim wypadku pierwszeństwo ma osoba nadjeżdżająca z prawej strony. Jeżeli wykonujemy manewr skrętu w lewo ustępujemy pojazdowi skręcającemu w prawo oraz temu nadjeżdżającemu z na przeciwka. Nie odnosi się do pojazdów szynowych oraz tych z uprzywilejowaniem, które z którego kierunku by nie nadjeżdżały- mają pierwszeństwo.
 • nierównorzędne: gdzie o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki.
 • o ruchu kierowanym: pierwszeństwo przejazdu regulowane jest przez sygnalizację świetlną.

Wykonam na platformie ćwiczenie:

https://learningapps.org/4840753

Praca domowa

Wykonam do 23.04.2020 w zeszycie test  nr 4 -6. Wchodzimy na stronę  https://sp5bialogard.pl/test1.html , otworzy nam się pierwszy test. Po lewej stronie będą kolejne.

30.04.2020 i 7.05.2020

30.04

Proszę wykonać kotylion według wzoru umieszczonego na youtube. https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA

Zdjęcie kotylionu proszę przysłać na emaila elzbieta42134@o2.pl  do 05.05.2020

 

07.05

Temat: Test na kartę rowerową -ćwiczenia.

Wykonam do 14.05.2020 w zeszycie test  nr 7 -10. Wchodzimy na stronę  https://sp5bialogard.pl/test1.html , otworzy nam się pierwszy test. Po lewej stronie będą kolejne.

14.05

Temat: Test na kartę rowerową -ćwiczenia.

 Wykonam do 21.05.2020 w zeszycie test  nr 11 -13. Wchodzimy na stronę  https://sp5bialogard.pl/test1.html , otworzy nam się pierwszy test. Po lewej stronie będą kolejne.

21.05

Temat: Test na kartę rowerową -ćwiczenia.

 Wykonam do 28.05.2020 w zeszycie test  nr 14-17. Wchodzimy na stronę  https://sp5bialogard.pl/test1.html , otworzy nam się pierwszy test. Po lewej stronie będą kolejne.