technika kl. 5 – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

technika kl. 5

17.03.2020

Wykonaj dowolny witraż wiosenny lub wielkanocny z bloku technicznego i bibułki płaskiej PRZYKŁAD https://www.szkolneinspiracje.pl/motyl-witraz-z-papieru/ Wykonane prace oddajemy po zakończeniu okresu kwarantanny(25.03).

Pamiętajcie również o podanym konkursie wielkanocnym w następujących kategoriach:

– gaik (wyposażony w stojak do wystawy oraz wymiary wysokość max 70 cm średnica max 80 cm)

– palmy wielkanocne (max wysokość 2m)

– zdobienie jaj wielkanocnych ( kraszanki, pisanki)

– kukły „Marzanny”

– kwiaty, bukiety bibułkowe, papierowe

– pająki sufitowe

– maski obrzędowe (np. Herodów, niedźwiedzi, maski świata).

25.03.2020

Do zeszytu wpisujemy temat lekcji.

Temat: Jak powstaje lniane płótno?

Oglądamy : Filmik „ Jak powstaje lniane płótno?” https://www.youtube.com/watch?v=Z6KWU3ohe2s

Proszę o wykonanie zdjęcia zrobionego „Witrażu” i przesłanie  na adres e-mail : elzbieta42134@o2.pl . do 2.04.2020

Wszelkie zadane prace  (technika,plastyka),proszę przechowywać w teczce. Jeżeli ktoś z was ma wykonaną prace na podane konkursy jeszcze przed kwarantanną proszę o informację na e-mail elzbieta42134@o2.pl:, będzie dodatkowa ocena.

2.04.2020

technika 5

16.04.2020 i 23.04.2020

technika-16i23

30.04.2020 i 7.05.2020

30.04

Proszę wykonać kotylion według wzoru umieszczonego na youtube. https://www.youtube.com/watch?v=-5Rp51gqJDA

Zdjęcie kotylionu proszę przysłać na emaila elzbieta42134@o2.pl  do 05.05.2020

 

07.05

 Temat: Budowa drewna, rodzaje i gatunki drewna.

Zapoznaj się z filmikami

https://www.youtube.com/watch?v=4STZzZlmrRA

https://www.youtube.com/watch?v=0R42M7T6Cyk

Technika 5

14.05

Temat: Metale wokół nas

Zapoznaj się z filmikiem

https://www.youtube.com/watch?v=t86GBd9SQ-U

 

21.05

 Temat: Metale szlachetne i kolorowe.

Zapoznaj się z filmikami

https://www.youtube.com/watch?v=1vNM9vrX8Wg

https://www.youtube.com/watch?v=0eg6pZ6YXN8