Uroczystość nadania imienia – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Uroczystość nadania imienia

7 czerwca odbyła się wyjątkowo ważna uroczystość dla naszej szkoły – nadanie imienia oraz poświęcenie sztandaru. Na uroczystości nie mogło zabraknąć zacnych gości: Burmistrza Gminy Kłobuck p. Jerzego Zakrzewskiego, Wizytatora Kuratorium p. Grzegorza Papalskiego, członka Zarządu Powiatu p. Beaty Przybylskiej, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich p. Marii Chodkiewicz, Wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich p. Zbigniewa Zastawnego, Dyrektorów,  Proboszcza parafii ks. Mariusza Foltyńskiego oraz Sióstr Augustianek, Komendanta oraz przedstawicieli OSP w Lgocie, Radnej Gminy Kłobuck p. Marioli Wojciechowskiej, Sołtysa wsi Lgota p. Krystyny Błaszczyk-Kapuścińskiej.  Ceremonia miała miejsce w Kościele NMP Królowej Anielskiej w Kalei i rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą, którą odprawił Jego Ekscelencja biskup Antoni Długosz. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  pani Maria Chodkiewicz odczytała uchwałę nadania imienia naszej szkole, która od teraz nosi imię Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas Mszy Świętej dokonano poświęcenia nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców i sponsorów, który następnie Pani Dyrektor Renata Szymonik przekazała uczniom naszej szkoły. Był to moment pełen wzruszeń i dumy, gdyż postać kardynała Wyszyńskiego jest dla nas wszystkich wielkim wzorem do naśladowania. W trakcie tej uroczystości przedstawiciele uczniów złożyli ślubowanie, wyrażając tym samym swoje zobowiązanie do pielęgnowania wartości, które będą ich prowadzić przez kolejne lata nauki. Na koniec Mszy Świętej Pani Dyrektor zawierzyła wspólnotę szkolną Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.

Po zakończeniu Mszy Świętej zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie odbyła się część artystyczna. Uczniowie pod kierunkiem p. Anny Stawskiej Kulej oraz p. Aleksandry Kubickiej przygotowali program artystyczny prezentujący okoliczności powstania Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego napisanych w Komańczy przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to doskonała okazja do wspólnego świętowania tego doniosłego wydarzenia oraz integracji społeczności szkolnej i przyjaciół naszej placówki.