Utrwalamy nazwy części ciała, rysujemy i samodzielnie czytamy – język angielski w klasie 1. – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Utrwalamy nazwy części ciała, rysujemy i samodzielnie czytamy – język angielski w klasie 1.