WOS – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

WOS

1. Samorząd terytorialny – powtórzenie
zadania ze strony 235 podręcznika
pierwsze i drugie zadanie polega na przygotowaniu się do powtórzenia ustnego
trzecie zadanie pisemnie w zeszycie
czwarte zadanie pisemnie w zeszycie, ale tylko pierwsza część tego zadania
2. Samorząd terytorialny – analiza tekstów źródłowych
podręcznik strona 243, wywiad z profesorem Michałem Kuleszą
na podstawie wywiadu należy udzielić odpowiedzi pisemnej w zeszycie na pytania 1 i 3 ze strony 244
Zadania realizujemy do 15 kwietnia i będą sprawdzone po powrocie do szkoły.
30.04.2020
1. Wspólny rynek europejski – podręcznik str. 257,260
notatka 4 podstawowe zasady wspólnego rynku 257
2. Europejskie pieniądze dla polskich regionów – podręcznik str 262,264
notatka – środki unijne do wykorzystania przez Polskę 2014 – 2020
schemat strona 262 , logo Funduszu Społecznego
3.NATO – od Zimnej Wojny do Współistnienia – podręcznik str.265, 268
notatka na podstawie mapy strona 265, należy wypisać pańśtwa NATO przed 1989, państwa Układu Warszawskiego i państwa neutralne, ze strony 266 należy wypisać organy NATO
4. Organizacja Narodów Zjednoczonych – podręcznik str 269 -274, notatka zasady działalności ONZ str 270
Dziekuje