WOS – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

WOS

Zakres materiału do 10 kwietnia

1. Samorząd terytorialny – powtórzenie
zadania ze strony 235 podręcznika
pierwsze i drugie zadanie polega na przygotowaniu się do powtórzenia ustnego
trzecie zadanie pisemnie w zeszycie
czwarte zadanie pisemnie w zeszycie, ale tylko pierwsza część tego zadania

2. Samorząd terytorialny – analiza tekstów źródłowych
podręcznik strona 243, wywiad z profesorem Michałem Kuleszą
na podstawie wywiadu należy udzielić odpowiedzi pisemnej w zeszycie na pytania 1 i 3 ze strony 244
Zadania realizujemy do 10 kwietnia i będą sprawdzone po powrocie do szkoły.