Wybory do Samorządu Uczniowskiego – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

27 września 2019 roku w naszej szkole odbyły się wybory Samorządu Szkolnego.
Kandydaci przedstawiali siebie na plakatach i prowadzili kampanię wyborczą.
Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: p.Elżbieta Przybylska; Zuzanna Radecka, Julia Więch, Zosia Sroka, Paweł Łukasiewicz –przedstawiciele uczniów.
W głosowaniu wzięło udział 113 uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Najwięcej głosów – 35-zdobył Szymon Kołodziej, a tuż za nim z 28 głosami uplasowała się Julia Przybylska. W wyniku głosowania przewodniczącym Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2019/2020 został Szynom Kołodziej, a jego zastępcą Julia Przybylska. W skład Samorządu Szkolnego weszły również pozostałe startujące osoby Weronika Rajwa, Karolina Figzał oraz Dominik Praski. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!!

W tym samym dniu jednocześnie z wyborem przewodniczącego szkoły, odbyły się wybory opiekuna Samorządu i Rzecznika Praw Ucznia. Na opiekuna Samorządu została wybrana
p. Elżbieta Przybylska, natomiast Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia został wybrany ks.Szymon Klimczak. GRATULUJEMY!!!