Wycieczka do Urzędu Pocztowego w Częstochowie 📮🏤📬✉️ – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Wycieczka do Urzędu Pocztowego w Częstochowie 📮🏤📬✉️