Wyjazd do sali zabaw – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Wyjazd do sali zabaw

14 maja nasze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do sali zabaw „Hula Kula” w Rędzinach. Dzieci doskonale bawiły się korzystając z dostepnych w sali sprzętów: tuneli, basenów z kulkami, zjeżdżalni oraz pojazdów. Wspólne zabawy przy muzyce również dostarczyły dzieciom wiele radości. Dzięki różnym aktywnościom przedszkolaki miały okazję do rozwijania ogólnej sprawności fizycznej i zaspokojenia m potrzeby ruchu.