Występ koła teatralnego w kościele w Kalei – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Występ koła teatralnego w kościele w Kalei

Dwudziestego marca młodzież z koła teatralnego z naszego gimnazjum wystąpiła z przedstawieniem pt. „Miłość Boga do człowieka wyraża się w Krzyżu”. Myślą przewodnią są rozważania na temat człowieka, jego słabości do grzechu. Ukazanie męki Chrystusa przez pryzmat 7 grzechów głównych. Przedstawienie jest obrazem miłości Boga do człowieka, która jest w stanie przezwyciężyć grzech. Gratulujemy aktorom udanego występu.

Galeria