Zadania dla uczniów – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie