Zajęcia czytelnicze z języka angielskiego – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Zajęcia czytelnicze z języka angielskiego

Od września grupa uczniów z kl. II i III uczestniczy w zajęciach czytelniczych z języka angielskiego prowadzonych przez p. Aleksandrę Siewior w ramach jej autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych „Let’s read in English”. Ich głównym celem jest promowanie czytelnictwa w języku obcym, które poszerza słownictwo, gramatykę, styl wypowiedzi, rozwija wyobraźnię oraz kształtuje poczucie własnej wartości. Uczniowie nie tylko doskonalą swoje umiejętności językowe, ale również integrują się poprzez pracę w grupie. Każde zajęcia to inna książka i dużo dobrej zabawy!