Zajęcia dodatkowe – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Zajęcia dodatkowe

  • Zajęcia artystyczne – koło plastyczne
  • Chórek
  • „Mały Pitagoras” – zajęcia rozwijające z matematyki
  • Koło szachowe
  • Robotyka
  • SKS
  • „English Club” – zajęcia rozwijające z języka angielskiego
  • Koło Teatralne
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • LOP – Liga Ochrony Przyrody