Zajęcia dodatkowe – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Zajęcia dodatkowe

  • „Klub Młodego Przyrodnika”
  • „Młody Pitagoras” – zajęcia rozwijające z matematyki
  • Koło szachowe
  • Robotyka
  • SKS
  • „English Club” – zajęcia rozwijające z języka angielskiego
  • Koło Teatralne
  • Szkolne Koło Wolontariatu
  • Koło Krajoznawczo – Turystyczne