Zajęcia z grantu mPotęga – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Zajęcia z grantu mPotęga

We  wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Potęga matematyki w przyrodzie” z grantu przyznanego z  fundacji mBanku. W tym miesiącu uczniowie wykonywali pomiary przyrodnicze za pomocą mierników elektronicznych” mierzyliśmy siłę wiatru, nasłonecznienie, poziom hałasu, temperaturę i wilgotność powietrza. W piątek 29 września odbyły się warsztaty ekologiczne nt. „Odnawialne źródła energii”, na których uczestnicy mogli zobaczyć między innymi: w jaki sposób wyprodukować wodór, jak uzyskać energię z wiatru, wody, biomasy. Wszyscy z wielką uwagą uczestniczyli w spotkaniu.