Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Częstochowskiej – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Częstochowskiej

19.04.23r odbyły się na Politechnice w Cz-wie dla kl. 5 i 6 zajęcia laboratoryjne z okazji Światowego Dnia Wody na temat: ,,Usuwanie żelaza z wody” oraz ,,Analiza twardości wody ” przyniesionej przez uczniów.