Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do pierwszej klasy – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do pierwszej klasy

W poniedziałek 3 czerwca o godzinie 18 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów przyjętych do 1 klasy szkoły podstawowej z Dyrektorem i Wychowawcą klasy.