Udział w projekcie „Zaprogramuj przyszłość” – Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

Udział w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”.  Dzięki Fundacji Orange i Stowarzyszeniu Mistrzowie Kodowania  otrzymamy zestawy do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z nowych technologii, m.in. roboty, maty edukacyjne oraz tablety. Następnie nauczyciele będą prowadzili zajęcia z zakresu programowania w klasach 1-3. Zostaną one zrealizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Koordynatorami programu w naszej szkole są mgr Kamila Wróbel i mgr inż. Ewa Izydorczyk.